OM INTROMEDIA

Kenneth Olofsson

INTROMEDIA - för din utveckling
intro: sök inom dig själv
media: för sedan ut det du har funnit


Intromedia AB ägs och drivs av Kenneth Olofsson och är ett konsult-företag inriktat på individutveckling, grupputveckling, chefs- och ledarutveckling samt mental träning och stresshantering.

Kenneth är beteendevetare med mångårig erfarenhet av arbete inom forskning och utbildning med inriktning på sociologi, pedagogik och psykologi. Han har många års erfarenhet av guidning och handledning i personlig utveckling och medvetandeträning. Han är rådgivare, mental tränare och coach åt ledare och toppchefer inom näringslivet, politiker, artister samt elitidrottare inom svensk och internationell idrott.

Kenneth har en unik talang att se vad professionella aktörer behöver och utifrån det ge en utvecklande personlig vägledning.

Han leder egna kurser och har genomfört chefs- och ledarutvecklings-program inom Sveriges största organisationer samt i flera av Sveriges ledande institutioner med utveckling av ledare som huvudinriktning.

Kenneth har en bakgrund som forskare vid FOA, Försvarets Forskningsanstalt. Där medverkade han i utveckling och tillämpning av bland annat mental träning, kognitiva processer, kunskaps- och expertsystem, den gruppdynamiska utbildningen UGL, neurolingvistisk programmering NLP, personlighetstesterna DMT och Hjulet samt utveckling av kriterier för urval och stressprofiler.

 

Songsri

Songsri Olofsson sköter vår administration. Hon är samhällsvetare och ekonom med ett ledar- och personalansvar bakom sig på Royal Silk Travel i Thailand.

När vi genomför kurser i Thailand guidar och hjälper Songsri oss i den thailändska kulturen.