När människor växer, växer verksamheten

Våra erbjudanden

 

Vi är ett konsultföretag med inriktning på individutveckling, grupputveckling, ledarutveckling, coachning, stresshantering samt mental träning.

Den Inre Resan Kivik Kurstillfälle

Den inre resan

För din personliga utveckling

Den Inre Resan Frankrike Kurstillfälle

den inre resan 2

Ju mer du förstår av dig själv,
desto mer förstår du av världen

Den Inre Resan Thailand

den inre resan thailand

En unik upplevelse i en skön,
avstressande och exotisk miljö

Personlig vägledning coaching & stresshantering

Personlig vägledning
Coachning & Stresshantering

Stärkande individutveckling

Medvetet Ledarskap och Personlig Utveckling

Medvetet Ledarskap &
Personlig Utveckling

För en genuin och utvecklad ledarstil

Individ Grupp och Teamutveckling

Individ, Grupp & Teamutveckling

För bättre prestation och
sammanhållning i gruppen/teamet

Den Inre Resan Kivik Kurstillfälle

Den inre resan 1

För din personliga utveckling

Den Inre Resan är en unik kurs i personlig utveckling och medvetandeträning. Den vänder sig till alla som vill förstå sig själva bättre. ”Ett själsligt spa”, som en deltagare har sagt.

Kursen har ingått i chefs- och ledarutvecklingsprogram inom bl.a. IFL Institutet för Företagsledning samt inom både svenska och internationella organisationer.

Kursen anses vara en av de mest kraftfulla och prisvärda kurser inom området personlig utveckling som erbjudits marknaden enligt IFL.

Den Inre Resan Frankrike Kurstillfälle

Den inre resan 2

Ju mer du förstår av dig själv, desto mer förstår du av världen

Den Inre Resan 2 är en uppföljningskurs som vänder sig till dig som tidigare deltagit i Den Inre Resan, Medvetet Ledarskap, Det Goda Ledarskapet, Integrerat Ledarskap (IFL), eller motsvarande.

Detta andra steg syftar till att ge en fördjupad självinsikt och självkännedom, samt skapa en helhetssyn med en ny och vidare referensram.

Den Inre Resan Frankrike Kurstillfälle
Den Inre Resan Thailand

Den inre resan Thailand

En unik upplevelse i en skön, avstressande och exotisk miljö

Den Inre Resan Thailand är en kurs i personlig utveckling.
Passa på och njut av din egen utveckling, samtidigt som du har möjlighet att njuta av sol, bad, god mat, golf, dykning och mycket mer.

Personlig vägledning,

Coachning & stresshantering

Stärkande individutveckling

Personlig vägledning eller utvecklande samtal för att stärka individens självkänsla och trygghet, förebygga stress och därmed bidra till minskad sjukfrånvaro och ge ökad vinst.

Vidare att ge stöd och hjälp till att öka individens eller en grupps kompetens och effektivitet samt bidra med hjälp vid kris- eller konflikthantering.

För den som vill prestera bättre är det viktigt med självutveckling. För att kunna vara på topp gäller det att utveckla sig själv som person och att utveckla det man redan är bra på.

Personlig vägledning coaching & stresshantering
Medvetet Ledarskap och Personlig Utveckling

Medvetenhet, ledarskap

& personlig utveckling

För en genuin och utvecklad ledarstil

Detta är ett utvecklingsprogram med en övergripande målsättning att medverka till att utveckla en personlig och medveten ledarstil, stärka den egna självkänslan samt skapa förståelse för den intuitiva beslutsprocessen.

Programmet har ingått i flera längre chefs- och ledarutvecklingsprogram inom både svenska och internationella organisationer, inom f.d. IFL, Institutet för Företagsledning samt i flera av Sveriges ledande institutioner med utveckling av ledare som huvudinriktning.

Programmet är främst inriktat på utveckling av ledningsgrupper, mellanchefer eller ett team.

Individ Grupp och Teamutveckling

individ, grupp & teamutveckling

För bättre prestation och sammanhållning i gruppen/teamet

Detta program är inriktat på medarbetarutveckling, att utveckla och stärka individens färdighet och delaktighet i grupp samt medverka till att skapa en samverkande, kreativ och effektiv arbetsgrupp.

Individ Grupp och Teamutveckling