FÖR EN GENUIN OCH UTVECKLAD LEDARSTIL

MEDVETET, LEDARSKAP & PERSONLIG UTVECKLING

Medvetet Ledarskap och Personlig Utveckling

Kursens Innehåll

Detta är ett utvecklingsprogram med en övergripande målsättning att medverka till att utveckla en personlig och medveten ledarstil, stärka den egna självkänslan samt skapa förståelse för den intuitiva beslutsprocessen.

Programmet är processinriktat och bygger på upplevelsebaserad inlärning. Träningen sker i form av guidade övningar och lägger stor vikt vid den personliga utvecklingen på ett kvalitativt sett djupare sätt än vad som är vanligt.

Genom att se djupet i sig själv skapar man förutsättningar att även se och förstå djupet i andra människor.

Programmet är främst inriktat på utveckling av ledningsgrupper, mellanchefer eller ett team.

Träningen genomförs i grupp, men även individuellt efter överenskommelse.

Programmet har ingått i flera längre chefs- och ledarutvecklingsprogram inom både svenska och internationella organisationer, inom f.d. IFL, Institutet för Företagsledning samt flera av Sveriges ledande institutioner med utveckling av ledare som huvudinriktning.

Innehåll och vad du kan få ut av programmet

Utveckling ledarskap och ledarstil

Ökad självinsikt och självkänsla

Medvetandeträning kognitivt och affektivt

Stresshantering, struktur, engagemang samt inre kontroll

Tekniker som utvecklar kreativitet, intuitivt tänkande och dina professionella sidor

Den personliga utvecklingens betydelse för en bra ledarstil och den sociala kompetensen

Personlig och medveten ledarstil, självinsikt, samt inre kontroll och balans är viktiga grundstenar.

Arbetsätt

Kenneth arbetar processorienterat. Han bygger på den erfarenhet som individen redan har och hjälper denne att dra slutsatser om framtida förhållningssätt. Han värnar om att individen ska nå ett önskat resultat samt också vinna kunskap och erfarenhet som blir bestående. Kenneth har ett helhetsperspektiv och sätter in det han arbetar med i ett övergripande sammanhang.

Kontakta mig för frågor, kursintresse och beställningar

Kontakt

 

Kontakta oss nedan ifall du har frågor, vill anmäla ditt intresse för någon utav våra kurser eller är intresserad av att köpa böcker/media.

”Utveckling behöver inte vara smärtsam.
På våren spricker säkert löven ut i ren glädje.”

(Citat ur boken: ”Med fötterna på jorden och huvudet bland stjärnorna” Kenneth Olofsson 2003)