Kenneth Olofsson - Profilbild

Kenneth Olofsson

BETEENDEVETARE med mångårig erfarenhet

Kenneth är beteendevetare med mångårig erfarenhet av arbete inom forskning och utbildning med inriktning på sociologi, pedagogik och psykologi. Han har en bakgrund som forskare vid Försvarets Forskningsanstalt FOA.

Kenneth har lång erfarenhet av guidning och handledning i personlig utveckling och
medvetandeträning. Han är mental tränare och coach åt ledare och toppchefer inom
näringslivet, politiker, artister samt elitidrottare inom svensk och internationell idrott.

Han leder egna kurser och har genomfört chefs- och ledarutvecklingsprogram inom både svenska och internationella organisationer samt i flera av Sveriges ledande institutioner med utveckling av ledare som huvudinriktning.

Kenneth har en unik talang att se vad professionella aktörer behöver och utifrån det ge en
utvecklande personlig vägledning.

Se vår vision nedan.

INTROMEDIA AB

För din utveckling

vår vision

Att människan finner och utvecklar det bästa inom sig samt bidrar till att skapa en bättre och mänskligare värld

Verksamhetsidé

• Att medverka till att människor växer och utvecklas mentalt och själsligen 

• Att medverka till att de som har ett ledaransvar utvecklar en god ledarstil 

Våra fyra grundpelare

• Individutveckling 
Självkännedom, självförtroende och grundtrygghet

• Ledarutveckling 
Professionell säkerhet samt medveten och personlig ledarstil

• Coachning & Stresshantering
Självinsikt, självtillit, medvetenhet och styrka

• Grupp- och teamutveckling
Kommunikation, trygghet, samverkan och engagemang

Deviser

• Finn dig själv – Du har svaren inom dig

• När människor växer, växer verksamheten