STÄRKANDE INDIVIDUTVECKLING

PERSONLIG VÄGLEDNING, COACHNING & STRESSHANTERING

Personlig vägledning coaching & stresshantering

Syfte

Personlig vägledning eller utvecklande samtal för att stärka individens självkänsla och trygghet, förebygga stress och därmed bidra till minskad sjukfrånvaro och ge ökad vinst.

Vidare att ge stöd och hjälp till att öka individens eller en grupps kompetens och effektivitet, samt bidra med hjälp vid kris- eller konflikthantering.

För den som vill prestera bättre är det viktigt med självutveckling. För att kunna vara på topp
gäller det att utveckla sig själv som person och att utveckla det man redan är bra på.

Kenneth har en unik talang att ”se” vad professionella aktörer behöver och utifrån det ge en utvecklande personlig vägledning. Han arbetar processorienterat. Han bygger på den erfarenhet som individen redan har och hjälper denne att dra slutsatser om framtida förhållningssätt. Han värnar om att individen ska nå ett önskat resultat samt också vinna kunskap och erfarenhet som blir bestående.

Kenneth har ett helhetsperspektiv och sätter in det han arbetar med i ett övergripande sammanhang.

Professionell säkerhet, självinsikt och ett starkt självförtroende är viktiga grundstenar.

Kontakta mig för frågor, kursintresse och beställningar

Kontakt

 

Kontakta oss nedan ifall du har frågor, vill anmäla ditt intresse för någon utav våra kurser eller är intresserad av att köpa böcker/media.

”Utveckling behöver inte vara smärtsam.
På våren spricker säkert löven ut i ren glädje.”

(Citat ur boken: ”Med fötterna på jorden och huvudet bland stjärnorna” Kenneth Olofsson 2003)